کابل مفتول چیست؟

کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع کابل برق کابل مفتول می باشد. همان طور که می دانید کابل از به هم تابانده شدن چند رشته سیم تشکیل می شود. از این رو واژه مفتول به معنی تابانده شده است که اولین کابل تولید شده کابل مفتول بوده. نام دیگر کابل مفتول کابل سخت است این نام به علت اینکه قابلیت انعطاف پذیری ندارد روی آن گذاشته شده است. کابل مفتول از به هم تافتن چند رشته سیم مفتول تشکیل شده است این کابل نا های مختلفی دارد که یکی دیگر از این نام ها کابل خشک است. هادی تمام کابل های مفتول از جنس فلز رسانای مس است که با PVC عایق بندی شده. کابل مفتول بر ولتاز نامی خود تقسیم بندی می شود که به دو دسته کابل مفتول با ولتاژ نامی ۳۰۰ الی ۵۰۰ و دسته آخر با ولتاژ ۴۵۰ الی ۷۵۰ طراحی و تولید می شود. کابل مفتول کابل برقی است که یک زره محافظ از جنس مفتول دارد این کابل ها را به اختصار به نام های کابل nyy و کابل برق nyy شناخته می شود که n نماد مفتول بودن کابل و y نماد عایق بودن آن با استفاده از مواد PVC است. اختصارات نمادی که بیان شد بر طبق استاندارد VDE است. کابل مفتول به طور کلی به کابل هایی می گویند که از استاندارد ISIRI 3084 که معادل استاندارد جهانی IEC 60228 است اطاعت می کنند که هادی تک مفتولی دارد. لازم به ذکر است که کابل مفتول تعریف های بسیاری دارد ما در اینجا سعی کردیم تا تمامی این تعریف ها را برایتان بازگو کنیم تا با آگاهی بیشتری خرید کنید و مورد سوءاستفاده سودجویان قرار نگیرید.

قیمت کابل مفتولکاربرد کابل مفتول

کاربرد کابل مفتول

هادی کابل مفتول از جنس مس است. کابل مفتول همان طور که بیان به کابل سخت یا خشک معروف است و برای مکان هایی که نیاز به نصب ثابت است معمولا استفاده می شوداز کابل مفتول می تولن برای سیم کشی داخل تابلو های اکتریکی و ایستگاه های توزیع برق استفاده کرد و علاوه بر این ها می توان در لوله ها و زیر مصالح ساختمانی مانند گچ استفاده کرد. قیمت کابل مفتول چون از جنس مس است از کابل هایی که با هادی آلومینیومی طراحی و تولید می شوند گرن تر است به دلیل قیمت بابالای مس.

روش کدگذاری مطابق استاندارد VDE

قیمت کابل مفتول

شرکت های تولید کننده کابل مفتول

دامغان

پیشرو

البرز

مسین

اعتماد

لیست قیمت سیم مفتول دامغان بهفر NYA
( بهای هر متر ( ریال سایز
16699 1 * 1.5
26591 1 * 2.5
42348 1 * 4
61225 1 * 6
103444 1 * 10
174131 1 * 16
245814 1 * 25
327299 1 * 35
لیست قیمت کابل مفتول NYY
( بهای هر متر ( ریال سایز
182302 1 * 16
282920 1 * 25
379289 1 * 35
529022 1 * 50
741243 1 * 70
1023172 1 * 95
56007 2 * 1.5
76662 2 * 2.5
112699 2 * 4
156386 2 * 6
253395 2 * 10
70621 3 * 1.5
106397 3 * 2.5
152523 3 * 4
224036 3 * 6
359522 3 * 10
1048575 3 * 25 + 16
1297008 3 * 35 + 16
1864651 3 * 50 + 25
85625 4 * 1.5
134872 4 * 2.5
205209 4 * 4
262371 4 * 6
461500 4 * 10
728635 4 * 16
164116 5 * 2.5
249528 5 * 4
363604 5 * 6
572592 5 * 10
897822 5 * 16
لیست قیمت سیم مفتول پیشرو رفسنجان
( بهای هر متر ( ریال سایز
4040 1 * 0.5
5833 1 * 0.75
7586 1 * 1
10203 1 * 1.5
16592 1 * 2.5
26777 1 * 4
38454 1 * 6
64770 1 * 10
102000 1 * 16
163000 1 * 25
222910 1 * 35
302200 1 * 50
436800 1 * 70
601817 1 * 95
762069 1 * 120
1547000 1 * 240
1925000 1 * 300
لیست قیمت کابل مفتول البرز الکتریک نور کابل کولری
( بهای هر متر ( ریال سایز
3375000 4 * 1 ( حلقه )
4930000 4 * 1.5 ( حلقه )
2395000 5 * 1
614500 5 * 1.5 ( حلقه )
لیست قیمت کابل مفتول البرز الکتریک نور NYY
( بهای هر متر ( ریال سایز
5265000 4 * 1 ( حلقه )
7690000 4 * 1.5 ( حلقه )
6700000 5 * 1
9585000 5 * 1.5 ( حلقه )
لیست قیمت سیم مفتول البرز الکتریک نور
( بهای هر متر ( ریال سایز
464600 1 * 0.5 ( حلقه )
645000 1 * 0.75 ( حلقه )
805000 1 * 1 ( حلقه )
1135000 1 * 1.5 ( حلقه )
1700000 1 * 2.5 ( حلقه )
4836500 1 * 4 ( حلقه )
4070000 1 * 6 ( حلقه )
7076000 1 * 10 ( حلقه )
110000 1 * 16
لیست قیمت کابل مفتول مسین
( بهای هر متر ( ریال سایز
245420 1 * 25
332640 1 * 35
463040 1 * 50
645140 1 * 70
882760 1 * 95
42330 2 * 1.5
139200 2 * 6
345070 2 * 16
57940 3 * 1.5
87520 3 * 2.5
137300 3 * 4
73680 4 * 1.5
244690 4 * 6
406770 4 * 10
647930 4 * 16
90580 5 * 1.5
895520 3 * 25 +16
1163580 3 * 35 + 16
1570890 3 * 50 + 25
2237120 3 * 70 + 35
لیست قیمت کابل مفتول اعتماد کابل البرز NYY
( بهای هر متر ( ریال سایز
35000 2 * 1.5
54000 2 * 2.5
86000 2 * 4
120000 2 * 6
193000 2 * 10
320000 2 * 16
173000 3 * 6
285000 3 * 10
800000 3 * 25 + 16
1040000 3 * 35 + 16
155000 4 * 4
225000 4 * 6
356000 4 * 10
570000 4 * 16
185000 5 * 4
272000 5 * 6
450000 5 * 10
700000 5 * 16

شما عزیزان می توانید با کلیک در این قسمت لیست قیمت سایر کابل ها را مشاهده کنید.

5/5 (1 Review)