درباره فرشید کابل
با بیش از چهار دهه فعالیت بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت فروش سیم و کابل کشور