کابل افشان چیست؟

کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع کابل برق کابل افشان می باشد. همان طور که می دانید کابل های برق هادی های متنوعی داردند که بعضا بر اساس این هادی ها تقسیم بندی می شوند و طبیعتا قیمت این کابل ها نسبت به جنس هادی آن متفاوت است. کابل هایی که هادی آن از جنس مس باشد و قابلیت انعطاف پذیری بالایی داشته باشد کابل افشان نام دارد. اصولا کابل هایی که از جنس باشد انعطاف پذیر اند اما تفاوتی که تمامی کابل هایی که هادی آن از جنس مس است با کابل افشان این است که کابل افشان قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالاتری نسبت به سایر کابل های مسی دارد. کابل افشان در دهه هفتاد میلادی طراحی و تولید شده است. در آن زمان شکل کابل افشان به این گونه که امروز طراحی و تولید می شود نبوده و روکش آن نیز به جای پلاستیک از جنس کائوچو بوده است.کابل برق از لحاظ انعطاف پذیری به سه بخش کابل افشان، کابل نیمه افشان و کابل مفتول تقسیم بندی می شوند. کابل مفتول که در بخش خود توضیح داده ایم به کابل غیر قابل انعطاف یا کابل سخت معروف است و کابل نیمه افشان کابلی است که نه به انعطاف پذیری کابل افشان است نه به سختی کابل مفتول کابل ای است میان این دو. کابل افشان خود انواع مختلفی دارد که یکی از آنها کابل افشان گرد و دیگری کابل افشان تخت است. معمولا بیشتر کابل هایی که امروزه طراحی می شوند به شکل گرد هستند. گرد بودن کابل شاید برای استفاده عموم پر کاربرد باشد اما  ضعف هایی هم دارد. کابل این روز ها بهترین جایگزین برای کابل گرد است. کابل تخت در برابر پیچیده شدن روی قرقره مقاومت می کنند و اغلب مورد استفاده شرکت های تولید جرثقیل های سقفی است.

قیمت کابل افشان

کاربرد کابل افشان

کاربرد کابل افشان

همانطور که گفته شد کابل افشان کابلی است انعطاف پذیر با هادی مسی. ولتاژ کابل افشان چیزی حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت است. از کابل افشان برای انتقال جریان الکتریسیته در فاصله های کوتاه استفاده می شود. همچنین از کابل افشان برای وسایل خانگی، آشپزخانه، محیط های اداری و غیره استفاده می شود. ما در بالا گفتیم کابل افشان دو نوع کابل افشان گرد و کابل افشان تخت را دارد. از کابل افشان گرد در کارخانه ها و محیط های صنعتی که درصد نوسان در ان بسیار بالا است استفاده و از کابل افشان تخت برای نیروگاه های تامین و توزیع برق، دستگاه های طبی، سیستم های نظامی و غیر نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول حداکثر مقاومت هادی کابل افشان و نیمه افشان

قیمت کابل افشان

قیمت کابل افشان

قیمت کابل افشان

شرکت های تولید کننده کابل افشان

دامغان

خراسان

پیشرو

البرز

مسین

اعتماد

لیست قیمت سیم افشان دامغان بهفر ارت NYAF
( بهای هر متر ( ریال سایز
13890 1 * 1.5
23780 1 * 2.5
32850 1 * 4
51968 1 * 6
85656 1 * 10
153378 1 * 16
245532 1 * 25
325115 1 * 35
462773 1 * 50
718835 1 * 70
973092 1 * 95
لیست قیمت کابل افشان NYMHY
( بهای هر متر ( ریال سایز
40171 2 * 1.5
65435 2 * 2.5
92972 2 * 4
138225 2 * 6
211163 2 * 10
354684 2 * 16
54965 3 * 1.5
92926 3 * 2.5
129375 3 * 4
190484 3 * 6
299843 3 * 10
71909 4 * 1.5
118874 4 * 2.5
163899 4 * 4
247059 4 * 6
391204 4 * 10
642434 4 * 16
1144807 4 * 25
97149 5 * 1.5
155210 5 * 2.5
208176 5 * 4
308898 5 * 6
487592 5 * 10
800175 5 * 16
1374739 5 * 25
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر کابل جوش
( بهای هر متر ( ریال سایز
263679 1 * 25
378171 1 * 35
523824 1 * 50
734380 1 * 70
لیست قیمت کابل جوش افشان TPR
( بهای هر متر ( ریال سایز
269963 1 * 25
389351 1 * 35
543072 1 * 50
717989 1 * 70
959148 1 *95
1255284 1 * 120
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر فیلر دار
( بهای هر متر ( ریال سایز
504661 3 * 16
749352 3 * 25
1125311 3 * 35
1641571 3 * 50
2419670 3 * 70
906724 3 * 25 + 16
1286619 3 * 35 + 16
1862492 3 * 50 + 25
لیست قیمت کابل افشان دامغان بهفر NYY-JZ کابل کنترل
( بهای هر متر ( ریال سایز
121301 7 * 1.5
181223 10 * 1.5
217314 12 * 1.5
لیست قیمت سیم افشان خراسان افشارنژاد
( بهای هر متر ( ریال سایز
10200 1
14500 1.5
23500 2.5
36500 4
5300 6
96500 10
150000 16
225000 25
310000 35
450000 50
635000 70
860000 95
1080000 120
1380000 150
1700000 185
2220000 240
2750000 300
لیست قیمت کابل افشان خراسان افشارنژاد
( بهای هر متر ( ریال سایز
28000 2 * 0.75
33000 2 * 1
44000 2 * 1.5
70000 2 * 2.5
105000 2 * 4
145000 2 * 6
255000 2 * 10
385000 2 * 16
35000 3 * 0.75
42000 3 * 1
58000 3 * 1.5
95000 3 * 2.5
145000 3 * 4
205000 3 * 6
350000 3 * 10
525000 3 * 16
840000 3 * 25
1150000 3 * 35
1640000 3 * 50
2250000 3 * 70
1000000 3 * 25 + 16
1330000 3 * 35 + 16
1900000 3 * 50 + 25
2600000 3 * 70 + 35
3500000 3 * 95 + 50
4450000 3 * 120 + 70
44000 4 * 0.75
55000 4 * 1
76000 4 * 1.5
120000 4 * 2.5
185000 4 * 4
260000 4 * 6
455000 4 * 10
685000 4 * 16
1100000 4 * 25
1550000 4 * 35
97000 5 * 1.5
155000 5 * 2.5
230000 5 * 4
330000 5 * 6
575000 5 * 10
880000 5 * 16
1370000 5 * 25
1900000 5 * 35
لیست قیمت کابل افشان خراسان افشارنژاد شیلددار
( بهای هر متر ( ریال سایز
48000 2 * 1
62000 2 * 1.5
88000 2 * 2.5
65000 3 * 1
85000 3 * 1.5
120000 3 * 2.5
84000 4 * 1
110000 4 * 1.5
160000 4 * 2.5
98000 5 * 1
130000 5 * 1.5
لیست قیمت کابل افشان دو روکشه
( بهای هر متر ( ریال سایز
170000 1 * 16
255000 1 * 25
350000 1* 35
485000 1 * 50
685000 1 * 70
925000 1 * 95
1150000 1 * 120
1440000 1 * 150
1790000 1 * 185
2330000 1 * 240
2910000 1 * 300
لیست قیمت سیم افشان پیشرو رفسنجان
( بهای هر متر ( ریال سایز
3763 1 * 0.5
5451 1 * 0.75
7131 1 * 1
9442 1 * 1.5
15618 1 * 2.5
24926 1 * 4
36032 1 * 6
62495 1 * 10
97962 1 * 16
150699 1 * 25
214133 1 * 35
306086 1 * 50
لیست قیمت سیم افشان ارت
( بهای هر متر ( ریال سایز
9536 1 * 1.5
15774 1 * 2.5
25175 1 * 4
36392 1 * 6
36120 1 * 10
98942 1 * 16
لیست قیمت کابل افشان
( بهای هر متر ( ریال سایز
10800 2 * 0.5
14149 2 * 0.75
17726 2 * 1
24289 2 * 1.5
38898 2 * 2.5
59036 2 * 4
84703 2 * 6
145141 1 * 10
19258 3 * 0.75
24407 3 * 1
34079 3 * 1.5
54728 3 * 2.5
83217 3 * 4
122817 3 * 6
18100 4 * 0.5
24652 4 * 0.75
31881 4 * 1
44483 4 * 1.5
70725 4 * 2.5
109050 4 * 4
160237 4 * 6
271222 4 * 10
424466 4 * 16
55500 5 * 1.5
88500 5 * 2.5
198247 5 * 6
339227 5 * 10
لیست قیمت کابل افشان البرز الکتریک نور
( بهای هر متر ( ریال سایز
1860000 2 * 0.5 ( حلقه )
2640000 2 * 0.75 ( حلقه )
3210000 2 * 1 ( حلقه )
4405000 2 * 1.5 ( حلقه )
7137000 2 * 2.5 ( حلقه )
10848500 2 * 4 ( حلقه )
15015000 2 * 6 ( حلقه )
253500 2 * 10
3745000 3 * 0.75 ( حلقه )
4440000 3 * 1 ( حلقه )
6085000 3 * 1.5 ( حلقه )
103590000 3 * 2.5 ( حلقه )
14975000 3 * 4 ( حلقه )
21294000 3 * 6 ( حلقه )
360000 3 * 10
550000 3 * 16
915000 3 * 25
1170000 3 * 35
1740000 3 * 50
2475000 3 * 70
2980000 3 * 95
1035000 3 * 25 + 16
1350000 3 * 35 + 16
1833000 3 * 50 + 25
279500 3 * 70 + 35
1170000 1 * 95
1440000 1 * 120
4830000 4 * 0.75 ( حلقه )
5790000 4 * 1 ( حلقه )
8060000 4 * 1.5 ( حلقه )
13234000 4 * 2.5 ( حلقه )
20280000 4 * 4 ( حلقه )
28110000 4 * 6 ( حلقه )
475000 4 * 10
756000 4 * 16
1170000 4 * 25
1725000 4 * 35
10210000 5 * 1.5 ( حلقه )
16900000 5 * 2.5 ( حلقه )
240000 5 * 4
345000 5 * 6
610000 5 * 10
91500 5 * 16
1630000 5 * 25
2418000 5 * 35
لیست قیمت سیم افشان البرز الکتریک نور
( بهای هر متر ( ریال سایز
723000 1 * 0.5 ( حلقه )
965000 1 * 0.75 ( حلقه )
1250000 1 * 1 ( حلقه )
1720000 1 * 1.5 ( حلقه )
2580000 1 * 2.5 ( حلقه )
430000 1 * 4 ( حلقه )
6480000 1 * 6 ( حلقه )
10970000 1 * 10 ( حلقه )
17160000 1 * 16 ( حلقه )
273000 1 * 25
370000 1 * 35
515000 1 * 50
757000 1 * 70
1037500 1 * 95
1339000 1 * 120
لیست قیمت سیم افشان ارت
( بهای هر متر ( ریال سایز
1724000 1 * 1.5 ( حلقه )
2586000 1 * 2.5 ( حلقه )
4310000 1 * 4 ( حلقه )
6490000 1 * 6 ( حلقه )
11120000 1 * 10 ( حلقه )
17580000 1 * 16 ( حلقه )
290000 1 * 25
375000 1 * 35
520000 1 * 50
6767000 1 * 70
1055000 1 * 95
1360000 1 * 120
لیست قیمت سیم افشان مسین
( بهای هر متر ( ریال سایز
14200 1 * 1.5
23670 1 * 2.5
37370 1 * 4
55940 1 * 6
لیست قیمت کابل افشان
( بهای هر متر ( ریال سایز
35300 2 * 1.5
57820 2 * 2.5
88200 2 * 4
134460 2 * 6
217800 2 * 10
52270 3 * 1.5
83200 3 * 2.5
126360 3 * 4
190630 3 * 6
311580 3 * 10
66780 4 * 1.5
108070 4 * 2.5
163080 4 * 4
246060 4 * 6
405180 4 * 10
632520 4 * 16
82620 5 * 1.5
203400 5 * 4
306000 5 * 6
509130 5 * 10
لیست قیمت سیم افشان اعتماد کابل البرز NYAF
( بهای هر متر ( ریال سایز
760000 1 * 0.75
940000 1 * 1
1300000 1 * 1.5
2000000 1 * 2.5
3300000 1 * 4
4700000 1 * 6
7800000 1 * 10
13120000 1 * 16
208000 1 * 25
282000 1 * 35
395000 1 * 50
579000 1 * 70
798000 1 * 95
لیست قیمت کابل افشان اعتماد کابل البرز NYMHY
( بهای هر متر ( ریال سایز
1950000 2 * 0.75
2350000 2 * 1
32700 2 * 1.5
52000 2 * 2.5
79000 2 * 4
112000 2 * 6
190000 2 * 10
310000 2 * 16
2700000 3 * 0.75
3350000 3 * 1
45100 3 * 1.5
73000 3 * 2.5
112000 3 * 4
160000 3 * 6
272000 3 * 10
3500000 4 * 0.75
4300000 4 * 1
58500 4 * 1.5
94000 4 * 2.5
146000 4 * 4
209000 4 * 6
356000 4 * 10
550000 4 * 16
870000 4 * 25
4300000 5 * 0.75
5300000 5 * 1
72500 5 * 1.5
116000 5 * 2.5
179000 5 * 4
257000 5 * 6
440000 5 * 10
682000 5 * 16
لیست قیمت کابل افشان فیلر دار اعتماد کابل البرز
( بهای هر متر ( ریال سایز
411000 3 * 16
670000 3 * 25
768000 3 * 25 + 16
870000 3 * 35
1000000 3 * 35 + 16
1450000 3 * 50
1660000 3 * 50 + 25
لیست قیمت کابل جوش افشان اعتماد کابل البرز
( بهای هر متر ( ریال سایز
250000 1 * 25 ( 12 )
360000 1 * 35 ( 14 )
500000 1 * 50 ( 16 )
700000 1 * 70 ( 18 )
950000 1 * 95 ( 20 )

شما عزیزان می توانید با کلیک در این قسمت لیست قیمت سایر کابل ها را مشاهده کنید.

5/5 (1 Review)