جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم

مقاومت مخصوص آلومینیوم و مس مورد استفاده در کابل سازی مشخص است و می توان بر اساس آن نسبت به محاسبه و معادل سازی سطح مقطع کابل اقدام کرد؛ اما راه ساده و سهل الوصول تر مراجعه به جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم است که بدین خاطر توسط تیم فرشید کابل تهیه و ارائه شده اند.

با توجه به افزایش کاربرد کابلهای برق قدرت آلومینیومی، وجود چنین جدولی برای آسانی انتخاب مصرف کنندگان ضروری به نظر می آید.

بر همین اساس سطح مقاطع معادل کابلهای برق مسی و آلومنییومی را برای سطح ولتاژ فشار ضعیف در اختیار کاربران گرامی قرار می دهیم.

اعدادی که در ادامه خواهید دید با یکای میلیمتر مربع هستند و سایز بالاتر برای کابل آلومینیوم است

موارد استفاده از جدول تبدیل کابل مس به آلومینیوم

با افزایش قیمت مس ارزش کابل های مس به کار رفته به طبع افزایش یافته و به این دلیل احتمال سرقت کابل های مس بیشتر میشود.

از این رو خیلی از مشتریان ما به دنبال تعویض کابل های خود از از مس به کابل آلومینیوم می باشند و از جدول تبدیل کابل برای بدست آوردن متراژ مورد نظر استفاده میکنند.

مس آلومینیوم 10 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
1.5 2.5 27 15 7 5 - - - - - - - - - - - -
2.5 4 36 25 7 12 8 6 - - - - - - - - - -
4 6 46 40 20 13 10 8 8 - - - - - - - - -
6 10 58 58 30 20 15 12 10 8 7 6.5 6 5 - - - -
10 16 77 77 50 33 25 20 18 14 12 11 10 8 7 6 5 5
16 25 100 100 80 53 40 32 26 22 20 17 16 13 10 10 8 8
25 50 130 130 125 83 62 50 41 35 31 27 25 20 17 15 13 12
35 70 155 155 155 115 86 69 57 49 43 38 34 28 24 21 18 17
50 95 185 185 185 158 117 93 78 66 58 52 46 38 32 28 25 23
70 120 230 230 230 222 166 133 111 95 83 74 66 55 47 41 36 33
95 150 275 275 275 275 225 180 150 129 112 100 90 75 64 58 50 45
120 185 315 315 315 315 275 222 185 159 139 123 111 92 89 69 87 55
150 240 355 355 355 355 330 264 220 189 165 147 132 110 94 82 73 66
185 300 400 400 400 400 393 314 267 224 198 176 157 131 112 98 87 78
240 400 465 465 465 465 437 349 291 249 218 194 174 145 124 109 97 87
300 500 550 550 550 550 496 397 331 283 248 220 189 165 141 124 110 99

برای مثال: سیمی با سطح مقطع ۱۰ میلی متر یا سیم آلومینیومی با سطح مقطع ۱۶ میلی متر در فاصله ۱۰۰ متری، میتواند ۵۰ آمپر تحمل کند.