کابل زمینی nyy برق برای کابل کشی در زیر زمین ،در آب ،در کانال و محل هایی که امکان ضربه مکانیکی نباشد با ولتاژ اسمی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت مورد استفاده قرارمیگیرد.
ساختمان این نوع کابل ها از رشته های هادی مسی نرم شده که به وسیله پی.وی.سی. عایق و غلاف می شوند،تشکیل شده است.مقطع هادی این نوع کابل ها گرد یا سه گوش است.

سیم های عایق شده پس از تابیدن برای گرد شدن مقطع در داخل ماده پر کننده قرار می گیرند. به دور کابل های دارای هادی سه گوش ،نوار پلاستیکی پیچیده می شود. و برای اتصال تمام کابل ها باید از کابلشو و کفشک استفاده شود.