کابل آلومینیومی چیست؟

کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع کابل برق کابل آلومینیومی می باشد. کابل برق آلومینیومی را عموما به نام های کابل قدرت با هادی آلومینیومی، کابل آلومینیومی، کابل برق با هادی آلومینیومی می شناسند. در صنعت فلز های مختلفی استفاده می شود مثل سرب، فولاد مس، آلومینیوم که هر کدام آنها بنا به نوع استفاده مزایا و معایبی دارند. در صنعت سیم و کابل برای اینکه قیمت سیم و کابل مقرون به صرفه باشد کابل برق با هادی آلومینیومی را تولید کردند. اکثرا فکر می کنند فلز آلومینیوم بخاطر مقاومت بالایی که دارد نمی تواند جایگزین خوبی بجای فلز مس باشد و باعث افت ولتاژ و زیاد شدن دمای کابل می شود. اما اینگونه نیست کابل برق با هادی آلومینیوم را اگر با همان اصول کابل مسی را انتخاب می کنید مشکلی به وجود نخواهد آمد. در نظر داشته باشید که سطح مقطع این کابل باید بیشتر از کابل مسی باشد.

کابل برق با هادی آلومینومی

کاربرد کابل آلومینیومی

هادی های آلومینیومی همانند هادی های مسی کاربرد دارند یعنی هردو برای انتقال جریال الکتریکی استفاده می شوند. همان طور که بیان شد این کابل با کابل مسی متفاوت است. فلز مس در زمان های قدیم مناسب ترین هایدی برای کابل برق یا کابل قدرت بوده است اما در طول زمان با گران شدن قیمت مس کمتر کسانی به دنبال خرید کابل مسی می روند و بیشتر به خرید کابل آلومینیومی روی می آورند. درست است که مقاومت الکتریکی کابل مسی کمتر است اما قیمت مس حدود ۳ برابر بیشتر از آلومینیوم است و وزن کمتری دارد و می توان برای پیشگیری از خوردگی از کلمپ بی متال استفاده کرد.

با این همه توضیحاتی که راجع به کابل این دو نوع کابل ارائه دادیم در نظر داشته باشید که کابلی که نامرغوب و بی کیفیت باشد تفاوتی نمی کند مسی باشد یا آلومینیومی یا هر جنس دیگیری زمانی که از استاندارد ها پیروی نکند مناسب کار نیست. 

نمودار درختی کابل آلومینیومی

کابل برق با هادی آلومینیومی

شرکت های تولید کننده کابل آلومینیومی

مسین

البرز الکتریک نور

پیشرو رفسنجان

لیست قیمت کابل آلومینیومی سیم و کابل مسین
( بهای هر متر ( ریال سایز
XLPE 42500
PVC 43780
1 * 25
XLPE 53930
PVC 55550
1 * 35
XLPE 75590
PVC 77870
1 * 50
XLPE 99550
PVC 102540
1 * 70
XLPE 129500
PVC 133390
1 * 95
XLPE 168180
PVC 173240
1 * 120
XLPE 204140
PVC 210270
1 * 150
XLPE 262690
PVC 270580
1 * 185
XLPE 335770
PVC 342490
1 * 240
XLPE 389450
PVC 401130
1 * 300
XLPE 522870
PVC 188670
1 * 400
XLPE 689390
PVC 703180
1 * 500
XLPE 58780 2 * 10
XLPE 84520 2 * 16
XLPE 111230 2 * 25
XLPE 142240 2 * 35
XLPE 175800
PVC 181080
3 * 25 / 16
XLPE 209140
PVC 215410
3 * 35 / 16
XLPE 271270
PVC 279410
3 * 50 / 25
XLPE 351230
PVC 341000
3 * 70 / 35
XLPE 468200
PVC 454560
3 * 95 / 50
XLPE 585040
PVC 602600
3 * 120 * 70
XLPE 708780
PVC 715810
3 * 150 / 70
XLPE 878740
PVC 905110
3 * 185 / 95
XLPE 1124160
PVC 1157890
3 * 240 / 120
XLPE 90230 4 * 10
XLPE 135210
PVC 142470
4 * 16
XLPE 188670 4 * 25
XLPE 212230 4 * 35
XLPE 292090 4 * 50
XLPE 1125550 4 * 185
XLPE 110890 5 * 10
XLPE 145460 5 * 16
XLPE 222820
PVC 231710
5 * 25
لیست قیمت سیم آلومینیومی و خودنگهدار
( بهای هر متر ( ریال سایز
173110 HYENA * 120
62490 FOX * 50
105630 MINK * 70
لیست قیمت کابل آلومینیومی و خودنگهدار
( بهای هر متر ( ریال سایز
244110 3 * 35 / 25 + 16 + 25
264840 3 * 35 +35 + 25 + 25
303160 3 * 50 / 35 + 16 + 25
324350 3 * 50 + 50 + 25 + 25
381710 3 * 70 / 50 + 16 + 25
431580 3 * 70 + 70 + 25 + 25
514670 3 * 95 / 70 + 25 + 25
549780 3 * 95 + 95 + 25 + 25
597730 3 * 120 * 70 + 25 + 25
267800 3 * 35 / 16 + 50
317800 3 * 50 / 16 + 50
427530 3 * 70 / 16 + 70
520840 3 * 95 / 25 + 70
82250 2 * 16 + 16
106050 2 * 25 + 16
132710 2 * 35 + 16
136650 3 * 16 + 16 +16
173890 3 * 25 + 16 + 16
لیست قیمت کابل آلومینیومی سیم و کابل پیشرو رفسنجان
( بهای هر متر ( ریال سایز
18500 1 * 16
27000 1 * 25
35500 1 * 35
46000 1 * 50
63000 1 * 70
85000 1 * 95
106000 1 * 120
137900 1 * 150
162000 1 * 185
203000 1 * 240
261000 1 * 300
333000 1 * 400
423000 1 * 500
37200 2 * 10
53900 2 * 16
74800 2 * 25
95800 2 * 35
45500 3 * 10
66800 3 * 16
95500 3 * 25
124000 3 * 35
145300 3 * 50
203900 3 * 70
تماس بگیرید 3 * 95
تماس بگیرید 3 * 120
تماس بگیرید 3 * 150
511800 3 * 185
تماس بگیرید 3 * 240
110000 3 * 25 + 16
138500 3 * 35 + 16
172200 3 * 50 + 25
236000 3 * 70 + 35
313500 3 * 95 + 50
392900 3 * 120 + 70
471000 3 * 150 + 70
593000 3 * 185 + 95
761000 3 * 240 + 120
تماس بگیرید 3 * 300 + 150
تماس بگیرید 4 * 6
56500 4 * 10
82900 4 * 16
119700 4 * 25
تماس بگیرید 4 * 25 + 16
157500 4 * 35
199000 4 * 50
272000 4 * 70
359000 4 * 95
446000 4 * 120
تماس بگیرید 4 * 150
691000 4 * 185
875000 4 * 240
68000 5 * 10
99900 5 * 16
146000 5 * 25
191500 5 * 35
لیست قیمت کابل آلومینیومی البرز الکتریک نور
( بهای هر متر ( ریال سایز
88000 2 * 10
117000 2 * 16
130000 4 * 10
187000 4 * 16
240000 3 * 25 + 16
295000 3 * 35 + 16

شما عزیزان می توانید با کلیک در این قسمت لیست قیمت سایر سیم و کابل ها را مشاهده کنید.

3.1/5 (7 Reviews)