مطالب توسط محمدرضا سرایی

ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز

ولتاژ نامی ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون های الکتریکی بر اساس آن انجام می شود. مطابق استاندارد DIN VDE 0298  و IEC 183 ولتاژکابل ها به صورت U0 / U تعریف می شود به طوری که : U0: مقدار موثر ولتاژ بین هر رشته و زمین ( پوشش فلزی کابل یا […]

سیم و کابل مسین

درمقاله قیمت انواع سیم و کابل فهمیدیم که تولید سیم و کابل از چه سالی شروع شد و اینکه سیم چیست؟ کابل چیست و همچنین سیم و کابل را به دو دسته سیم و کابل فشارقوی یا سیم و کابل ولتاژ بالا و سیم و کابل فشار ضعیف یا ولتاژ پایین تقسیم بندی کردیم. حال می خواهیم […]